Oferta Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego

Uczniowie CEZiU
- zajęcia grupowe i indywidualne według Programu edukacyjnego dla uczniów CEZiU
- spotkania z pracodawcami i przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem pracy oraz przedstawicielami uczelni wyższych i szkół policealnych

Gimnazja i szkoły podstawowe
W ramach Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie chcielibyśmy zaproponować uczniom szkół gimnazjalnych oraz uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zajęcia z doradztwa zawodowego o następującej tematyce (do wyboru):
- €žPoznaj siebie moje zainteresowania i zdolności,
- €žRozpoznajemy swoje predyspozycje zawodowe",
- €žMoje mocne i słabe strony€
- €žŚwiat zawodów- zawody przyszłości€
-€žGimnazjum! I co dalej?",
- €žMoja ścieżka kariery”, ·- Rodzaje szkół i dalsze możliwości kształcenia"
- €žCo brać‡ pod uwagę™ wybierając szkołę ponadgimnazjalną?",
- €žCo zrobię, aby nie zostać‡ bezrobotnym?€
- €žJak rozmawiać z rodzicami o wyborze szkoły i zawodu?"
- Karta kariery ucznia KKU (minimum 5 godzin lekcyjnych).

Rodzice
- wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci
- wspieranie rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących możliwości ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych (profil przedmiotowy ucznia), rekomendacje dotyczące dalszych ścieżek kształcenia
- spotkania szkoleniowo-informacyjne (dotyczące wspierania dziecka w wyborze szkoły, wymagań rekrutacyjnych szkół;
- wspieranie rodziców w motywowaniu dziecka do nauki oraz motywowaniu do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej;
- udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej spotkania indywidualne (dotyczące oferty szkół, ale też sytuacja na rynku pracy, oczekiwania pracodawców, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udostępnianie informacji na temat zawodów, praca z rodzicami uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, społecznymi);
- wsączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjno-doradczych szkoły.

Jesteśmy otwarci również na Państwa sugestie i propozycje.