Szkoły podstawowe współpracujące z PCDZ - zajęcia przeprowadzone w roku szkolnym 2017/18 (podsumowanie – luty 2018)
Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku:
- 01.12.2017 – 5 godzin lekcyjnych – klasa IIIa, „Gimnazjum. I co dalej”, klasa IIIb, klasa IIa, klasa IIb, klasa VII „Rozpoznajemy swoje predyspozycje zawodowe”
- 09.02.2018 – 5 godzin lekcyjnych – klasa IIIa, klasa IIIb, klasa IIa, klasa IIb, klasa VII, „Jak dobrze wybrać zawód
Zespół Szkół im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej:
- 08.12.2017 – 3 godziny lekcyjne – klasa III, klasa II, klasa VII „Moje mocne i słabe strony – analiza SWOT.”
- 13.02.2018 – 3 godziny lekcyjne – klasa III „Gimnazjum. I co dalej?”; klasa II, klasa VII „Co brać pod uwagę wybierając szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową?”
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie:
-09.02.2018 – 6 godzin lekcyjnych – klasa IIIa, klasa IIIb „ Co brać pod uwagę wybierając szkołę ponadgimnazjalną?”, klasa IIIa, klasa IIIb „Co zrobić, aby nie zostać bezrobotnym?”, klasa II, klasa VII „Moje mocne i słabe strony – analiza SWOT.”
Szkoła Podstawowa w Somiance:
– 15.02.2018 – 3 godziny lekcyjne – klasy IIIa i IIIb, klasy IIa i IIb, klasa VII „Świat zawodów – zawody przyszłości.”
Szkoła Podstawowa w Ulasku – 2 godziny lekcyjne – klasa VII „Rozpoznajemy swoje predyspozycje zawodowe,” „Moje mocne i słabe strony – analiza SWOT.”
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce:
- 23/11/2017- 8 godzin lekcyjnych- klasa IIb „Świat zawodów, zawody przyszłości,” klasa IIb „Rodzaje szkół i dalsze możliwości kształcenia,” klasy IIIa, IIIb i IIIc ”Co brać pod uwagę wybierając szkołę ponadgimnazjalną,” klasy IIIa, IIIb, IIIc „Moja ścieżka kariery,”
–24/11/2017 – 8 godzin lekcyjnych – klasy VIIa, VIIb „Szkoła podstawowa. I co dalej?”, klasy VIIa, VIIb „Rozpoznajemy swoje predyspozycje zawodowe”, klasy IIa, IIc „Świat zawodów – zawody przyszłości”, klasy IIa, IIc „Rodzaje szkół i dalsze możliwości kształcenia”

Szkoły gimnazjalne współpracujące z PCDZ - zajęcia przeprowadzone w roku szkolnym 2016/17

-Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brańszczyku,
04/05/2017, klasy IIIa, IIIb, IIIc, tematy: -Gimnazjum. I co dalej?-, -Świat zawodów - zawody przyszłości.-

-Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce,
17/03/2017, klasy IIa, IIb, IIc, tematy: -Gimnazjum. I co dalej?- -Świat zawodów - zawody przyszłości.-
24/04/2017, klasy IIIa, IIIb, IIIc , temat: -Świat zawodów - zawody przyszłości.-

- Gimnazjum w Leszczydole Nowinach im. Jana Pawła II,
09/03/2017, klasa III, temat: -Co brać pod uwagę wybierając szkołę ponadgimnazjalną.-
16/03/2017, klasa III, temat: -Gimnazjum. I co dalej?-, -Świat zawodów - zawody przyszłości.-

- Publiczne Gimnazjum w Obrytem,
27/04/2017, klasy IIIa, IIIb, IIIc, temat: -Gimnazjum. I co dalej?-

- Zespół Szkół w Rybnie im. Henryka Sienkiewicza,
24/03/2017, klasa III, temat: -CO zrobić, aby nie zostać bezrobotnym?-

- Publiczne Gimnazjum w Rząśniku,
03/04/2017, klasa IIa, tematy: : -Gimnazjum. I co dalej?-, -Moja ścieżka kariery.-
03/04/2017, klasa IIb, tematy: : -Gimnazjum. I co dalej?-, -Moja ścieżka kariery.-
03/04/2017, klasa IIc, tematy: : -Gimnazjum. I co dalej?-, -Moja ścieżka kariery.-
10/04/2017, klasa Ia, tematy -Poznaj siebie - moje zainteresowania i zdolności.- -Moje mocne i słabe strony.-
10/04/2017, klasa Ib, tematy -poznając siebie - moje zainteresowania i zdolności.- Moje mocne i słabe strony.-
10/04/2017, klasa Ic, tematy -poznając siebie -moje zainteresowania i zdolności.- Moje mocne i słabe strony.-
10/04/2017, klasa Id, tematy -poznając siebie - moje zainteresowania i zdolności.-Moje mocne i słabe strony.-
26/04/2017. Klasy IIIa, IIIb, IIIc, tematy: -Gimnazjum. I co dalej?-, -Świat zawodów - zawody przyszłości.-

- Zespół Szkół -Rybienko Leśne- w Wyszkowie
20/03/2017, klasa IIIa i IIIb, temat: -Lokalny rynek pracy.-

- Lista gimnazjów w projekcie:

1. Gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Bosewie- 

2. Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle- 

3. Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku

4. Gimnazjum w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza- - w Rybnie

5. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Zespole Placówek Powiatowych w Brańszczyku

6. Publiczne Gimnazjum w Zespole Placówek Powiatowych w Porębie

7. Gimnazjum w Zespole Szkół w Somiance

8. Publiczne Gimnazjum im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej

9. Gimnazjum w Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach-