18-go grudnia 2017r odbyło się kolejne z cyklu szkoleń dla opiekunów SPiNek pt.:”Diagnoza i wspieranie przedsiębiorczości młodzieży.”