Konferencja "Aby zawód nie był tylko zawodem, czyli wyzwania doradców zawodowych w powiecie wyszkowskim."

26.10.2017 r. odbyła się konferencja „Aby zawód nie był tylko zawodem, czyli wyzwania doradców zawodowych w powiecie wyszkowskim" zorganizowana przez CEZiU "Kopernik" w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Jowisz. W konferencji uczestniczyło 100 osób.

Prelegentami byli: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie Elżbieta Smolińska, Główny Specjalista ds. planowania analiz i promocji programów pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Maria Chmielińska, Dyrektor Handlowy w Firmie Pomelac, Coach Biznesu Ewa Trzcińska, Wiceprezes Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Drukarnia Wyszków Tomasz Kędziora, Kierownik działu HR w firmie Pomel Sp. z o.o. Wyszków Małgorzata Matwiejczyk, Marzena Maria Ciemerych - "Jokier" Przewóz Osób Autokarem Wyszków oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wyszkowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli również, między innymi: Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Krzysztof Arbaszewski, Lider ds. komunikacji wewnętrznej i employer brandingu Joanna Krzyżaniak, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej Jarosław Lesiak, Damian Bloch - właściciel firmy Bloch Development, Arkadiusz Brejnak - właściciel Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Grażyna Majewska, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wyszkowskiego, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz uczniowie ze szkół gimnazjalnych w powiecie wyszkowskim.

Dyrektor CEZiU "Kopernik" pani Grażyna Kalinowska witając przybyłych gości podkreśliła ogromną wagę pracy doradców zawodowych w kształceniu gimnazjalnym i w szkołach ponadgimnazjalnych. Doradztwo zawodowe jako forma działalności dydaktyczno-wychowawczej zostało wprowadzone do priorytetów MEN w bieżącym roku szkolnym. Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru szkoły, w następnym etapie kształcenia kierunku studiów, decyzji o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. Doradcy zawodowi w szkole zwracają uwagę na wieloaspektowość realizacji zadania. Ważna jest nie tylko konieczność dysponowania wiedzą merytoryczną o współczesnym rynku pracy i trendach dotyczących zawodów przyszłości, ale też umiejętności pozwalające pomóc młodemu człowiekowi dostrzec swoje mocne strony, określić, co może być przeszkodą w realizacji planów i marzeń zawodowych – uwzględnić kwestie zdrowotne, a także umiejętnie przeanalizować ewentualne bariery środowiskowe i kulturowe ograniczające swobodę wyboru przyszłego zawodu. Dzisiejsza konferencja pn. „Aby zawód nie był tylko zawodem czyli wyzwania doradców zawodowych w powiecie wyszkowskim” jest bardzo istotna bo wspólnie działając mamy ogromny wpływ na rzeczywistość. Projekt INTELIGENTNY MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WYSZKOWSKIM w ramach RPO Województwa Mazowieckiego jest realizowany od kwietnia 2017r do lutego 2019r. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi z Długosiodła, partnerem w projekcie jesteśmy my - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik i Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego w Wyszkowie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili następujące tematy: rola samorządu w polityce oświatowej, zapotrzebowanie na zawody na lokalnym rynku pracy na podstawie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, projekty unijne a rozwój zawodowy ucznia, perspektywa rozwoju zawodowego uczniów, oczekiwania pracodawców w świetle zmian w kształceniu zawodowym - model współpracy z pracodawcą, ocena współpracy pracodawców ze szkołami ponadgimnazjalnymi w kształtowaniu ścieżki zawodowej uczniów. Doradcy zawodowi z Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" oraz Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowocześni dla Wsi w Długosiodle zapoznali uczestników konferencji z narzędziami pracy w edukacji zawodowej w powiecie wyszkowskim.

Podczas drugiej części konferencji wręczono nagrodę za I miejsce i wyróżnienie w konkursie na logo SPInKa. I miejsce zajął Piotr Tworzewski z klasy IV Technikum informatycznego CEZiU "Kopernik", wyróżnienie otrzymał Oskar Kuchta z Publicznego Gimnazjum w Somiance.

Uczniowie gimnazjum z Somianki przedstawili w formie prezentacji relację z prac w przygotowaniu SPInKi w swojej szkole, podkreślając pomoc rodziców i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców przy remoncie i wyposażeniu sali. Przedstawiciele klas technicznych z CEZiU "Kopernik": Adrian Kałuski kl. IV technik pojazdów samochodowych, Radosław Rakowski kl. IV technik elektryk i Kacper Kogut-Maliszewski kl. IV technik informatyk zaprezentowali swoją ścieżkę edukacyjną począwszy od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej do klasy czwartej. Opisali projekty, w których brali udział, szczególnie te, z dofinansowaniem ze środków unijnych np. płatnych staży zawodowych u pracodawców, staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii z programu Erasmus+. Są zadowoleni, że mogli uczestniczyć w dodatkowej formie praktycznej nauki zawodu w kraju i za granicą. Doświadczenie, które zdobyli zweryfikowało ich planowanie rozwoju ścieżki zawodowej w przyszłości.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja gry symulacyjnej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grę przybliżył przedstawiciel Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium” z Zalesia Górnego. Aplikacja jest obsługiwana on-line, tylko przez przeglądarkę internetową, z wykorzystaniem sieci zewnętrznej. Gracz planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej, dokonując po drodze wyborów, które są punktowane i w efekcie końcowym dają nam obraz wykształconego, dorosłego człowieka. Otrzymujemy CV, które jest odzwierciedleniem zbieranego przez okres kształcenia: wiedzy, doświadczenia a nawet rozwijanych zainteresowań. Uczestnik gry może wiele razy projektować swoją drogę rozwoju zawodowego i sprawdzać, jakie elementy mogą mieć wpływ na ewentualne zatrudnienie w dorosłym życiu.

W trakcie trwania konferencji zostały wypracowane wnioski:

poszerzenie oferty kształcenia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy,
kształtowanie umiejętności pracy w grupach (komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne, kreatywność, sumienność),
zachęcanie uczniów do udziału w projektach unijnych, rozwijających kluczowe kompetencje,
uświadomienie młodzieży o wartości pracy,
kształtowanie postawy przedsiębiorczej,
angażowanie młodzieży w pracę na rzecz szkoły,
dostrzeganie wagi wyboru dalszej edukacji,
podnoszenie wśród uczniów umiejętności wyszukiwania informacji na temat rynku pracy,
monitorowanie losów absolwentów w kontekście wykształcenia a wykonywanej pracy,
nawiązywanie współpracy przedsiębiorców ze szkołami.
Spotkanie zakończyło się prezentacją biura SPInKa w CEZiU "Kopernik". SPInKa to wyjątkowe miejsce dla naszych uczniów i pracujących z nimi doradców zawodowych. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt: tablicę interaktywną i komputery z dostępem do Internetu. Na podłodze płoży się zielona, miękka i miła w dotyku trawa, która zachęca młodzież do dłuższego spędzania czasu w sali. Meble są dostosowane do wymogów szkolnych, ale jednocześnie stwarzają warunki do kreatywnego myślenia i powstawania ciekawych pomysłów. Część wyposażenia sponsoruje nam Rada Rodziców CEZiU „Kopernik”.
https://www.facebook.com/…/a.427456324336441.1073741832.35…/