W dniach 17 - 20 października Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" uczestniczyło w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Wtorek 17.10.2017

Pierwszym gościem w ramach OTK była pani Ewelina Sienkiewicz, Kierownik Rehabilitacji w Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Przedstawiła wady i zalety pracy fizjoterapeuty,

omawiała ścieżkę kształcenia w zawodzie, począwszy od zdawania na egzaminie maturalnym rozszerzonej biologii i chemii, po wyborze odpowiedniej szkoły wyższej, praktyk, kursów i szkoleń. Zwróciła uwagę na cechy osobowości, jakimi powinien wyróżniać się dobry fizjoterapeuta. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajęciami. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas maturalnych, w tym klasa liceum bezpieczeństwa publicznego ratownictwo medyczne.
"Praca w administracji publicznej - zalety i wady" - spotkanie z panią Magdaleną Grabowską, Kierownikiem Referatu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie. Pani Magdalena Grabowska przybliżyła młodzieży, na czym polega praca w administracji publicznej, zapoznała ze strukturą organizacyjną urzędu. Ponadto uczniowie wysłuchali wykładu na temat "Jak założyć własną firmę i dopełnić kluczowych obowiązków wobec urzędu skarbowego?" Spotkanie wzbudziło wśród uczniów wiele emocji i pytań odnośnie dalszej kariery zawodowej, odnalezienia się na rynku pracy.
Gościliśmy również prezesa klubu sportowego Rhinos Wyszków Piotra Wykowskiego i wiceprezesa Kamila Wykowskiego, którzy przeprowadzili zajęcia pt. "Moje talenty, moje kompetencje - cechy lidera". Goście omówili między innymi wady i zalety pracy związanej ze swoją pasją, przedstawili zasady działania klubu Rhinos Wyszków, rozwój na przełomie lat, kwestie finansowe i marketingowe.
Środa 18.10.2017

W ramach OTK jednym z naszych gości był pan Paweł Gołębiewski, Regionalny Kierownik Sprzedaży PGD Polska, który poprowadził dwa wykłady z elementami dyskusji na temat prawidłowego pisania Życiorysów oraz rozmów kwalifikacyjnych o pracę W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas: IVTL, IVTI, IVTM, IVTS, IVTOR, IIILBb, IIITS, IITI.
Kolejnym gościem w "Koperniku" był właściciel firmy budowlanej BLOCH DEVELOPMENT, pan Damian Bloch. Przedstawił uczniom zalety i wady prowadzenia działalności na własny rachunek, mówił o odpowiedzialności, ryzyku, ale również o satysfakcji, osiąganiu celu oraz pracy w zawodzie, który się lubi. Zachęcał młodzież, by nie bała się podążać ku własnym wyborom, a jednoczenie robiła to rozważnie i planowała swoje kolejne kroki dokładnie. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas: IVTI, IVTOR, IVTE, IIITS.
Konferencja w Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Drukarnia Wyszków, przedstawiciele CEZiU Kopernik w Wyszkowie: wicedyrektor Natalia Szczerba i doradca zawodowy Agata Krupa-Berbeć.
PS W niedalekiej przyszłości planujemy warsztaty tematyczne z udziałem pana Damiana Blocha, a chętnych już teraz zapraszamy do zarezerwowania miejsca.

Czwartek 19.10.2017

W czwartek gościliśmy silną ekipę z Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. w składzie: pani Joanna Krzyżaniak, Lider ds. komunikacji wewnętrznej i employer brandingu, pani Anna Siwak, Imaging Operator (usługi biznesowe dla Quad/Graphics w USA), pani Magdalena Rojek, Specjalista ds. HR, pan Piotr Skoczeń, drukarz, II maszynista w Dziale Maszyn Rolowych. Goście dokładnie omówili zalety pracy oraz karierę™ pracowników w różnych działach. Uczniowie dowiedzieli się się, na co zwraca się uwagę przy przyjmowaniu pracowników do pracy, jakie są kluczowe kompetencje dla poszczególnych zawodów, jak wiele różnych stanowisk pracy oferuje tak duży pracodawca, jakie przywileje mają… zatrudniani pracownicy, na czym polega praca w administracji, jakie zalety ma praca na produkcji, jak wygląda godzinowy system pracy i przykładowa karta z kalendarza pracownika, co wchodzi w skład wynagrodzenia, jak wygląda i na czym polega szkolenie nowozatrudnionych pracowników. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z najstarszych klas.

Piątek 20.10.2017

Uczniowie klasy IITL, zdający pod koniec bieżącego roku szkolnego egzamin z kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, mieli okazję zobaczyć jak wygląda obszar logistyki przedsiębiorstwa odpowiedzialny za przyjęcie dostaw oraz ekspedycję wyrobów gotowych na obszar całej Europy, proces produkcyjny, składowanie materiałów oraz wyrobów gotowych, magazynowanie półproduktów oraz magazyn wysokiego składowania, linia automatycznej paletyzacji i fronty przeładunkowe w Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Klasa, podzielona na dwie grupy, oprowadzana była przez pana Rafała Sawickiego, Specjalistę ds. technicznych w Dziale Maszyn Rolowych oraz pana Łukasza Chudego, Specjalistę™ ds. technicznych w Dziale Ogólnoprodukcyjnym, którzy udzieli wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania poszczególnych działów. Uczniowie byli zachwyceni wycieczką, zobaczyli wiele urządzeń i systemów wykorzystywanych w logistyce, produkcji i dystrybucji, o których w szkole uczą się w teorii.
"Młody przedsiębiorca, czyli kto?”, pod takim hasłem odbyły się piątkowe warsztaty z przedstawicielami Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu Panią Ewą Trzcińską i Panem Arkadiuszem Brejnakiem. Uczestniczyli w nich uczniowie klas IV TE i IV TL. Zaproponowany przez prowadzących case study miał na celu odpowiedzieć na pytanie: Jaki biznes chciałbyś założyć na lokalnym rynku? Młodzież pracowała w 5 grupach. Wyznaczyła cel, zaplanowała działania i budżet przedsięwzięcia, dokonała analizy SWOT swoich pomysłów biznesowych, a wyniki swojej pracy zaprezentowała na forum. W wyniku pracy zespołów powstały nowe firmy mające przyszłość na lokalnym rynku: ·FIT BUS firma oferująca szybką dostawę zdrowej żywności przygotowywanej w busach, ·DEVELOPMENT BUD działalność o charakterze budowlanym, EUFORIA SPA miejsce odpoczynku, relaksu, a także poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego, ECO PLUS skup surowców wtórnych, WWY TAXI pomysłowa działalność oferująca przewóz osób.
Wszystkie propozycje charakteryzowały się innowacyjnymi koncepcjami i rozwiązaniami. Młodzież wykazała się ogromną kreatywnością i pomysłowością. Uczestnikom spotkania prezentacja dała możliwość zadawania pytań, wyrażania uwag, podważania zaproponowanych rozwiązań. Wszyscy dzielnie i przekonująco bronili swoich pomysłów, argumentów. Podsumowaniem spotkania było wyłonienie zwycięzców, którzy według uczniów najlepiej zaprezentowali swoje firmy. Zwycięskie drużyny mają szansę na uczestnictwo w innym projekcie WCRB, który na razie pozostaje niespodzianką.

Dziękujemy prowadzącym spotkania i warsztaty za inspirujące zajęcia, a młodzieży za zaangażowanie i aktywną współpracę.

Podsumowanie i zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędzie się w czwartek 26.10.2017 r. na konferencji, pod hasłem: "Aby zawód nie był‚ tylko zawodem, czyli wyzwania doradców zawodowych w powiecie wyszkowskim.